Kaikenkokoosia koteja

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste & Käyttöehdot

Käyttöehdot

Tallentamalla tietoa verkkosivutomme kautta, annat meille oikeuden tallentaa lomakkeisiin täyttämänne tiedot verkkojärjestelmiimme joiden dataprosessoreina toimivat DL Data, Riima Oy, Zoner Oy ja Microsoft Oy.  Käytämme GDPR yhteensopivaa Office 365 järjestelmää. Omassa järjestelmässämme tietoja tullaan säilyttämään maksimissaan 10 vuotta, säilytysaika perustuu Aran vaatimuksiin. Asiakas voi poistaa tiedot pyytämällä sitä Kotiasunnoilta, mikäli saatavia ei ole.

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Lapuan Kotisasunnot Oy
Y-tunnus: 2841190-1
Osoite: Poutuntie 8
Postinumero:62100
Postitoimipaikka:LAPUA
Puhelinnumero: 044 438 4088
Sähköpostiosoite: info@kotiasunnot.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Yritys: Lapuan Kotisasunnot Oy
Nimi:
Osoite: Poutuntie 8
Postinumero:62100
Postitoimipaikka:LAPUA
Puhelinnumero: 044 438 4088
Sähköposti: info@kotiasunnot.fi

3. Tietosuojavastaava
Yritys: Lapuan Kotisasunnot Oy
Nimi:
Osoite: Poutuntie 8
Postinumero:62100
Postitoimipaikka:LAPUA
Puhelinnumero: 044 438 4088
Sähköposti: info@kotiasunnot.fi

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään:
Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

5. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.  Henkilötietoihin on pääsy vain Lapuan Kotiasunnot Oy:n työntekijöillä sekä Lapuan Kotiasunnot Oy:n toimeksiannosta ja lukuun toimivilla asiantuntijoilla, dataprosessoreilla (kuten kuljetusliikkeet, maksuvälitysoperaattorit ja tavarantoimittajat) on oikeus käyttää henkilötietoja tehtävän edellyttämällä tavalla esim. palvelun ylläpidollista toimittamista varten.

6. Rekisterien tietosisältö
Sukunimi
Etunimet
Henkilötunnus *
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin *
Sähköposti
Arvo tai ammatti
Työnantaja, paikkakunta (oppilaitos, paikkakunta)

2. Hakija (avio-, avopuoliso tai muu) tiedot:
Sukunimi
Etunimet
Sähköposti
Puhelin
Haettava asunto
Haettavan asunnon tiedot (hinta, koko, sijainti, yms.)
Asunnontarpeen perusteet
Lisätiedot lemmikkieläimistä, liikuntarajoitteista ja muista mahdollisista haettavaan asuntoon vaikuttavista seikoista.

7. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

10. Evästeiden (cookies) käyttö
Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.
On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

11. Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

12. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttösuoramarkkinointitarkoituksiin.

Lapuan Kotiasunnot Oy

Poutuntie  7, 62100 Lapua

Puh. 044 438 4088

info@kotiasunnot.fi